نوشته‌ها

آموزش فارسی ساخت بازی دو بعدی برای اندروید، ios و کامپیوتر با موتور unity

آموزش ساخت بازی دو بعدی با موتور Unity – قسمت اول

آموزش فارسی ساخت بازی دو بعدی برای اندروید، ios و کامپیوتر با موتور unity

آموزش ساخت بازی دو بعدی برای اندروید، ios و کامپیوتر با موتور unity

آموزش ساخت بازی دو بعدی با موتور Unity زبان اصلی: در قسمت اول، فضای یک بازی به سبک پلتفرمر (سکویی) ایجاد می گردد و در آن نحوه وارد کردن کاراکترهای دلخواه یاد داده خواهد شد. سپس اعمال حرکتی با #C و به زبان بسیار ساده کد نویسی می شود. ادامه مطلب …

آموزش فارسی ساخت بازی دو بعدی برای اندروید، ios و کامپیوتر با موتور unity

آموزش فارسی ساخت بازی دو بعدی با موتور Unity – قسمت دوم

آموزش فارسی ساخت بازی دو بعدی برای اندروید، ios و کامپیوتر با موتور unity

آموزش فارسی ساخت بازی دو بعدی برای اندروید، ios و کامپیوتر با موتور unity

آموزش فارسی ساخت بازی دو بعدی با موتور Unity: در قسمت قبل، آموختیم که علاوه بر حرکت به چپ و راست، چگونه دکمه پرش برای کاراکتر تعریف و آن را کدنویسی نماییم. در این قسمت، تنظیمات پرش به صورت حرفه ای تری یاد داده خواهد شد. ادامه مطلب …

آموزش فارسی ساخت بازی دو بعدی برای اندروید، ios و کامپیوتر با موتور unity

آموزش فارسی ساخت بازی دو بعدی با موتور Unity – قسمت اول

آموزش فارسی ساخت بازی دو بعدی برای اندروید، ios و کامپیوتر با موتور unity

آموزش فارسی ساخت بازی دو بعدی برای اندروید، ios و کامپیوتر با موتور unity

آموزش فارسی ساخت بازی دو بعدی با موتور Unity: در قسمت اول، فضای یک بازی به سبک پلتفرمر (سکویی) ایجاد می گردد و در آن نحوه وارد کردن کاراکترهای دلخواه یاد داده خواهد شد. سپس اعمال حرکتی با #C و به زبان بسیار ساده کد نویسی می شود. ادامه مطلب …